Home

Stichting Bevordering Aangepast Sporten (BAS)

De Stichting BAS staat voor het bevorderen van sportactiviteiten voor jongeren met een beperking. Waar mogelijk organiseert zij deze activiteiten zelf, maar immer is zij er in sterke mate bij betrokken.

De doelstelling van de stichting is dan ook:

"Het bevorderen van het aangepast sporten door het stimuleren, mogelijk maken en/of zelf organiseren van nationale en internationale evenementen voor mensen met een beperking."
Stichting BAS organiseert haar activiteiten vanuit Drenthe en in Drenthe.

Stichting BAS bestaat al 25 jaar. Al sinds de oprichting organiseert zij een sportweekend (het Harm Wiegman Jeugdsportweekend) voor kinderen met lichamelijke beperkingen. Veel van deze kinderen kunnen zich alleen verplaatsen in een rolstoel.

Het sportweekend draagt de naam van dokter Harm Wiegman. Huisarts Harm Wiegman heeft zich vanaf einde vijftiger jaren van de vorige eeuw ruim 25 jaar actief beziggehouden met het stimuleren van allerlei activiteiten, ontwikkelingen en voorzieningen voor de gehandicaptensport in Drenthe en daarbuiten. Dat kinderen met een handicap kunnen deelnemen aan sport heeft Harm Wiegman nadrukkelijk en overal gepromoot en bevorderd.

Naast dit evenement organiseert de BAS, in samenwerking met de provinciale sportraad SportDrenthe, ook diverse andere activiteiten. Als voorbeeld heeft Stichting Bas meerdere malen een watersportweekend voor jongeren georganiseerd. Daarnaast vond in 2005 een IJssportdag plaats voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Sinds 2012 werkt het Harm Wiegman Jeugdsportweekend nauw samen met het Drenthe College, afdeling Sport en Bewegen De activiteiten van de Stichting BAS zijn alleen mogelijk dankzij de steun van de vele sponsors en stichtingen. Maar boven al en niet te vergeten de inzet van de tientallen studenten en vrijwilligers die ieder jaar weer het sporten voor gehandicapten tot een groot succes maken!

Het bestuur van de Stichting BAS dankt ieder die op wat voor wijze dan ook bijdraagt aan de realisatie van deze geweldige projecten.